Welkom bij UDesign Plaza!

Dit Utrechtse designplein is er voor iedereen die de creatieve potentie en vitaliteit van de regio Utrecht kenbaar en zichtbaar wil maken! Er is dichtbij veel meer creatief ondernemerschap en actueel initiatief dan je denkt.

Op UDesign Plaza vind je alle activiteiten van stichting UDesign zoals onze netwerkbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, workshops, lezingen, exposities, tentoonstellingen en beurzen.

Ook vind je hier de komende tijd steeds meer creatieve en innovatieve projecten van andere platforms in de regio Utrecht, van kennis-instellingen, brancheorganisaties, musea en exposanten.

Wil jij traceerbaar en zichtbaar zijn op de website van UDesign Plaza? Meld je via het contactformulier bij ons aan om jouw profielinformatie gratis te uploaden (binnenkort automatisch mogelijk)! Wil je delen wat jou op dit moment professioneel bezig houdt? Vertel je verhaal! Heb je vragen aan het regionale netwerk? Zoek je een nieuwe medewerker, partner in samenwerking. producent, co-maker…? Stel je vraag of kom met jouw initiatief, je bent hier 24/7 welkom!

Wil je graag persoonlijk worden uitgenodigd? Meld je dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van UDesign, info@u-design.nl. Graag tot ziens op een van onze bijeenkomsten of op de site!

Robert-Jan Hofhuis, voorzitter UDesign

Robert-Jan Hofhuis, voorzitter UDesign: “Welkom op dit nieuwe designplein”

Next Level in Business (NXT-L)

Next Level in Business (NXT-L) richt zich op gehele creatieve industrie om de transitie van ‘veelbelovend’ naar ‘economische motor’ te laten plaatsvinden. Speerpunten zijn de ‘vraagfunctie’ en de ‘groeifunctie’.

Next Level in Business (NXT-L) is een consortium van zeven gemeenten, de Kamer van Koophandel Amsterdam (i.s.m de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland) en twee innovatie intermediairs (AIM en TFI). NXT-L richt zich op de gehele Creatieve Industrie (14 subsectoren). De partijen hebben zich eerder verenigd in het consortium Creative Cities Amsterdam Area (CCAA). De ervaringen bij de start van CCAA en de contacten met stakeholders en het bedrijfsleven geven aanleiding tot een heroriëntatie op de activiteiten van CCAA. Met name de ontwikkelingsfunctie en het economisch meer renderend maken van de sector zijn twee nieuwe focusgebieden, gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • meer vraaggestuurd (wat willen ‘cliënten’, zowel overheid als bedrijfsleven)
  • sterker inzetten op de groeifunctie (nieuwe frisse ideeën voor kruisbestuiving)

Versterking Hilversum mediastad als voorbeeld van NXT-L project

De creatieve industrie moet zich komende jaren gaan bewijzen van ‘veelbelovend’ naar een ‘economische motor’; de sector kent echter nog steeds een groot aantal knelpunten zoals gebrek aan organiserend vermogen en beperkte aandacht voor bedrijfsvoering en ondernemerschap.

NXT-L stelt zich ten doel de toegevoegde waarde van de Creatieve Industrie in de Noordvleugel van de Randstad (zowel in economische als in maatschappelijke termen) te vergroten. Dit wordt gerealiseerd door enerzijds te investeren in het organiserend vermogen van de Creatieve Industrie en anderzijds door (versnelling van) groei bij ondernemingen te faciliteren.
De aanpak richt zich op 6 geselecteerde overkoepelende beïnvloedingsgebieden, zoals ondernemerschap, arbeidsmarkt en huisvesting. Om effectiever te opereren wordt gekozen voor gerichte doelgroepen, namelijk bepaalde ondernemers (groeiers), waarbij NXT-L zich richt op het oplossen van hun operationele problemen. Daarnaast wordt er per subsector maatwerk geleverd in het creëren van de juiste randvoorwaarden om maximale economische waardestijging te bereiken.

De activiteiten van NXT-L worden ter toetsing voorgelegd aan vertegenwoordigers van de Creatieve Industrie, waaronder de leden van de Creative Board, internationale boegbeelden van de Creatieve Industrie in de Noordvleugel van de Randstad. Daarnaast worden MKB-ondernemers uit de Creatieve Industrie gedurende de looptijd van NXT-L betrokken.

De projectactiviteiten zullen uiteindelijk resulteren in een aantal concrete services en activiteiten voor bedrijven, en hebben als gezamenlijk beoogd resultaat een stijging van de toegevoegde waarde van de sector na 4 jaar, waarvoor oa. een rendementsmodel wordt ontwikkeld. Andere concrete resultaten van het project zijn oa. de organisatie van exportcircles, opzet en uitvoering van een Cross-over Program naar andere sectoren (incl. een best-practice guide), regionale bundeling van bedrijfsaanbod voor creatieven in 1 webportal, ontwikkeling van een matchings- en vacaturetool en organisatie van sub-sectorale congressen en bijeenkomsten.

Om te garanderen dat de activiteiten van NXT-L zich richten op de gehele Noordvleugel en alle betrokken overheden evenredig aan bod komen is er gekozen voor een externe programmamanager en twee uitvoeringslocaties. Om de ontwikkelingsfunctie optimaal in te kunnen vullen komende jaren zal tevens een businessmodel worden ontwikkeld om CCAA zelfstandig na afloop van de projectperiode te kunnen continueren.

www.ccaa.nl