Designspot: NUtrecht in de lift!

Het gebouw NUtrecht, direct naast station Zuilen (en met zelfs eigen parkeergelegenheid), zal na deze zomer gaan verbouwen. Op de Dag van de Architectuur toonde JHK Architecten een spannende maquette met geïntegreerde animatie hoe het er uit moet gaan zien.

Nutrecht: zo ziet een creatief bureau in de noordvleugel eruit

Zo ziet een creatief bureau in de noordvleugel van NUtrecht eruit

Het betreft de inrichting van de grote hoge hallen die dan ook een perfecte locatie gaan worden voor jonge creatieve ondernemers. Straks grenst dit gebouw aan de zuidelijke kant aan de nieuwe hotspot in Utrecht: het Werkspoorkwartier.
De huidige kantoorruimte aan de Cartesiusweg-zijde is al deels verhuurd, er zijn nog enkele units beschikbaar…
Een eigenzinnige plek, ook al omdat de tijdgeest van de bekende Utrechtse architect Sybold van Ravensteyn hier binnen nog goed voelbaar is.
Voor meer info: mail Brett Bannink

Kunstenaar KT Andresky (USA) over Detroit en stadsguerilla landbouw

Op de onlangs gehouden Dag van de Architectuur sprak KT Andresky in het inspirerende NUtrecht gebouw van architekt Sybold van Ravensteyn over haar opvallende acties in Detroit.

Door de langdurige neergang van de belangrijke autoindustrie zijn er vele wijken in verval. Ook de sociale cohesie leidt hier sindsdien hevig onder. Maar de stadsbewoners hoeven zich geen slachtoffer te voelen van een economisch systeem, waar ze geen enkele invloed op lijken te kunnen uitoefenen.

Kunstenaar KT Andresky sprak op de Dag van Architectuur

Kunstenaar KT Andresky sprak op de Dag van de Architectuur

Andresky stimuleert door haar gepassioneerde acties, waarbij ongebruikte stukken grond van anderen worden ingezet als tuinbouwgronden, weer direct sociale betrokkenheid van de bewoners. En bij een van de meest fundamentele zaken in ons leven: voedsel. Dit geeft de wijken niet alleen een heel ander aanzien, maar leert ook de kinderen inzien dat je geen ‘McDonalds kid’ hoeft te worden!
De bijna 80 aanwezigen, die ook naar de Britse auteur Carolyn Steel (auteur “Hongerige Stad’) luisterden, applaudisseerden overtuigend.

NUtrecht gebouw te Utrecht

NUtrecht gebouw (foto: Doehetnietzelf.org en CCAA)

Wat is er sexy aan design voor de zorg?

Het thema ZORG is hot, er gaat bijna geen dag voorbij of we horen in de media hier iets over. En terecht, want het is in Nederland waarschijnlijk de belangrijkste groeisector, waar zeker in deze tijd nieuwe kansen liggen!

UDesign is dan ook op dit terrein al actief sinds 2010 via een speciaal Rijksonderzoek programma: ‘RAAK- Design voor de Thuiszorg’. Hierin werken SAXION en Hogeschool Utrecht intensief samen met een aantal andere kennispartners zoals UDesign. Intentie is concrete projecten te realiseren waarbij design een doorbraak creëert in zowel noodzakelijk functionaliteitsverbetering, als in een zeer gewenste verandering in beleving.

Het opvallende is dat er zeer weinig specifiek voor de thuiszorgsector is ontworpen. Momenteel worden veel hulpmiddelen die bedoeld zijn voor tehuizen in de privésfeer gebracht. Waar ze soms met tegenzin bij de cliënt worden ontvangen. Ze zijn namelijk te log, complex, en benadrukken juist door hun lelijkheid de beperkingen van de cliënt thuis.
Bovendien loopt deze sector (nog niet) voorop met innovaties. De overheid ziet echter innovaties en beter design als een belangrijke methode om de snel stijgende kosten hiervan beter in de hand te houden.

RAAK presentatie - Fenne Verhoeven (HU)

RAAK presentaties - o.a. door Fenne Verhoeven (HU)

Ook tijdens de bijeenkomst in Utrecht op 21 juni jl. over ‘Veiligheid in de Thuiszorg’ bleek hoeveel uitdagingen er zijn. Hoe kan design er voor zorgen dat de thuiszorghulpverlener zich bijvoorbeeld sociaal veilig voelt ? Dat deze minder last heeft van bijvoorbeeld dieren, agressie, sexuele intimidatie en zelfs achtervolgingen?
Ongewone thema’s die veel vragen van de creatieve designer. Een designer die openstaat voor co-design, zeer goede contextanalyse, en sterk is in conceptvorming. Een aantrekkelijke professionele uitdaging waar veel behoefte aan is!

Uitnodiging voor speciale RAAK lezing

Save the date! 24 oktober om 16.30 -20.00 organiseert UDesign een speciale lezing over RAAK in Utrecht, alleen voor de bezoekers en contributors van UDesignplaza. Jij dus ook?
Sprekers: Ir. Ingeborg Griffioen, van PANTON buro voor Medische Innovaties, Ir Karin van Beurden, Lector ID University of Applied Sciences Enschede en Paul Wilke, Conceptual Architect van Lasenzo Communicating Spaces.

Deelnamekosten: € 25,00 p.p.
Let op: er zijn slechts 50 beschikbare plaatsen. Graag dus tijdig aanmelden via info@Udesign.nl

Verslag bijeenkomst van 21 juni (pdf-download)

CCAA project is afgesloten

Donderdag 14 juni is in een mooi slotevent het project van o.a. Taskforce Innovatie Regio Utrecht ‘Creative Cities Amsterdam Area’ officieel afgesloten.
Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over de innovatieve invloed van de creatieve industrie op andere economische sectoren. Daarnaast kwam de positie van de creatieve industrie in de Noordvleugel van de Randstad, waaronder met name Utrecht, maar ook nationaal en Europees opzicht aan bod.
CCAA, kaartje Noordvleugel van de creatieve industrie in Nederland
UDesign is een onafhankelijke stichting en zal haar activiteiten doorzetten, met live events zoals UDesign Café maar uiteraard ook via dit webportal UDesign Plaza en de website Gemaakt in Utrecht.

Meer informatie: CCAA

Van Vliet Groep: “Het beste recyclen is hergebruiken”

Donderdag 13 juni jl. was UDesign te gast bij de Van Vliet Groep in Nieuwegein voor een UDesignMeet over recycling in relatie tot productdesign.

UDesign Meet bezoekers met hardhats bij Van Vliet Recycling (fotografie: Ben Drost)

UDesign Meet bezoekers met hardhats bij Van Vliet Recycling (fotografie: Ben Drost)

De Van Vliet Groep is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van afval en zamelt in Nieuwegein alle soorten afval in. Na een vriendelijke ontvangst van gastheren Diederick Muntz en Tom Buehre start de middag met een presentatie van Jan Robert van Veen van Environmental Consultancy Group. Jan Robert vertelt welke grondstoffen we zoal nodig hebben en voor hoe lang de voorraad hiervan op aarde nog toereikend is. En dat blijkt akelig kort als je naar het huidige consumptieniveau kijkt. Wist je dat wij als Nederlander 60 ha van de aarde per persoon nodig hebben om de grondstoffen te bieden die we verbruiken? Dat past dus helemaal niet in Nederland. Dat moet dus worden geïmporteerd. Overconsumptie dus, of lokale overbevolking?

Jan Robert van Veen van Environmental Consultancy Group op Udesign Meet

Jan Robert van Veen van Environmental Consultancy Group

Jan Robert moet lachen om het CO2 probleem dat tegenwoordig zo ‘hot’ is: als de Chinezen net zo veel vlees gaan eten als wij dan hebben we eerder een groter Methaangas-probleem! Consumptie, of het teveel hiervan, is volgens hem een veel groter pijnpunt dan het broeikaseffect en hij raadt ons dan ook aan lekker van het zonnetje te genieten. Zolang het nog kan.

Berg geverfd hout bij Van Vliet

Berg geverfd houtafval bij Van Vliet

De boodschap is duidelijk. Op deze wijze kan het niet lang goed gaan. Ik zeg op deze wijze.. want in 1880 was er iemand die nogal boos werd. Hij was voor de zoveelste keer van de sokken gereden door een paardenwagen en stapte daardoor ook nog eens in ’n dikke hoop mest. Hij schreef een brief naar het stadsbestuur dat als het paardenverkeer zich op deze wijze zou blijven ontwikkelen, zij binnen afzienbare tijd allen tot de ellebogen in de paardenstront zouden staan…!

We lachen nu om dit ‘probleem’ van toen, want het is ingehaald door de techniek. En juist die techniek zorgt nu voor weer heel andere problemen. Maar wie of wat haalt dit probleem in? Kijk, willen we de schaarsheid van grondstoffen als probleem oplossen met techniek, dan heeft deze techniek wel degelijk … grondstoffen nodig! Een mentale omslag is een beter begin maar als je het ondergetekende vraagt volstrekt onhaalbaar: wij als eerste wereld consumeren te veel en voordat de derde wereld überhaupt in de buurt komt van ons consumptieniveau moeten we gaan roepen dat het niet de bedoeling is dat iedereen zo veel verbruikt. Want dat past niet. Jaja…

Beter is het advies om bedachtzaam om te gaan met de huidige voorraad grondstoffen. Jan Robert ziet de creatieve sector in Utrecht als een aangewezen partij om in overleg met opdrachtgevers dit probleem zo snel mogelijk en op onorthodoxe wijze (regionaal) te tackelen.
Zonde om aardolie te verbranden in onze auto’s terwijl we er eerst nog een EK-toeter van kunnen maken! Als Nederland vanavond verliest kunnen we het kunststof dan alsnog verbranden. Of nou ja, het liefst de toeter in de la voor het WK over twee jaar, want het beste recyclen is hergebruiken. En dat brengt me op de rondleiding over het terrein. Want hoe maakt Van Vliet bedrijfsafval geschikt voor hergebruik?

Lawaaïge machines die hout malen en sorteren

Lawaaïge machines die hout malen en sorteren

We splitsen de groep en krijgen een gele pet op, een veiligheidsbril en … een fel oranje hes. Als we het terrein op lopen zien we een grote graafmachine aan het werk om een enorme berg met houtafval voor te breken: er gaat elk jaar ca. 180.000 ton hout aan snippers. Is dat veel? Oh, per jaar ongeveer 7 keer de Galgenwaard, tot de rand gevuld! Het gebroken houtafval wordt de hal ingetrokken op lopende banden en daar verdwijnt het in verschillende ‘maal’-machines die het kleiner en kleiner maken. Lawaaiige machines zijn het, de uitleg van Tom gaat verloren in het gestamp. Maar ze blijken toch gevoel te hebben, die machines, want hout waar nog wat metaal aan zit wordt door enorme magneten verwijderd. In een enorme bak ligt een houtvlokje ter grootte van een postzegel met een minuscuul klein metalen nietje. Deze bak gaat naar Corus en daar wordt het hout gescheiden en het metaal herwonnen. Zo’n 90% van de 180.000 ton gaat als grondstof naar de spaanplaatindustrie. Wat bij Van Vliet overblijft zijn schone houtsnippers die opgeslagen worden in enorme silo’s of direct worden overgeladen in rijnaken die liggen te wachten in het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor mooi, nieuw spaanplaat. De rest gaat als brandstof naar biomassacentrales.

In betonnen hallen wordt chemisch afval met grote zorg verzameld voor transport naar de verwerkers toe. Ook ziekenhuisafval wordt hier verzameld; die kisten blijven stevig op slot.. Ook blijkt dat Van Vliet het recycling afval van Wecycle verzamelt, je kent ze misschien wel van de bakken her en der in de gemeente. Wecycle zamelt elektrische apparaten en energiezuinige verlichting in in opdracht van producenten.

De grote afvalhal

De grote afvalhal

Overigens, de dames lieten het massaal afweten op deze Meet. Die waren waarschijnlijk allemaal al druk met de voorbeschouwingen rond het EK? Maar later snap ik het wel… In de Recyclinghal ruikt het niet fris en is het echt ‘van dik hout zaagt men planken’. Shovels schuiven de bergen vuilniszakken bij elkaar en als die verdwenen is duiken de kraaien en duiven weer op hun prooi. Nog een geluk dat we er ’s nachts niet zijn want we horen dat dit dan het domein van weer andere dieren is … Maar toch is het indrukwekkend: per uur gaat circa 70 ton grof bedrijfs-, bouw- en sloopafval over de sorteerlijn. Deze sorteerlijn zorgt ervoor dat het afval als monostromen uit het gemengde afval komt (hout, metalen, zeefzand, papier, puin, kunststof). Dankzij de optische scheiders, die sinds kort zijn geïnstalleerd, kan Van Vliet de scheiding verhogen van ca. 85% naar 88-90%. Hun insteek is om de restfractie zo laag mogelijk te houden (lees: zo min mogelijk naar de verbranding!). En zo wordt een zielig hoopje restafval waar echt niets meer uit te winnen lijkt alsnog voor meer dan 85% verwerkt.

Het laatste restje moet dan toch echt verbrand worden. Het bedrijfsafval wordt opgebulkt en getransporteerd naar zusterbedrijf Icova in Amsterdam. Via wederom sorteersystemen van de Icopower wordt dit afval uiteindelijk geperst tot energiekorrels (energiepalletten). Door het persen hebben deze korrels een hoogcalorische waarde gekregen. Ze worden per schip naar Scandinavië vervoerd waar ze worden gebruikt als brandstof t.b.v. de energiecentrales. Het levert dus uiteindelijk ook energie op. Maar wat is nu beter?

Er zijn veel leuke discussies ontstaan op de Meet die we graag hieronder met jullie voortzetten. Dus log in (of maak een account aan) en plaats je reactie. We zien er naar uit en zien jullie graag bij een volgende Meet!

Orlando Sardaro – UDesign