Uitnodiging UDesignCafé #4 2014 – Ondernemen in de circulaire economie

Op donderdag 27 november vindt het vierde UDesignCafé plaats met als thema Ondernemen in de circulaire economie – nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers.
De sprekers zijn Robert-Willem Dol en Douwe Jan Joustra.

Met de ontwikkeling van een circulaire economie gaan ondernemingen zich in een ander speelveld bevinden. Succesvol opereren in een economie waarin gebruik steeds meer terrein wint ten opzichte van verbruik, vraagt om aanpassingen van de bedrijfsvoering en de manier waarop producten en diensten geproduceerd en ontworpen worden. De relaties met klanten, leveranciers, distributeurs, financiers en stakeholders worden anders vormgegeven, net als de manier waarop markten worden bewerkt en inkomsten worden gegenereerd. Maak op 27 november kennis met de circulaire economie waarin waardecreatie telt, in economisch, ecologisch en sociaal opzicht. Een economie die een positieve spiraal creëert, die welvaart bevordert in een wereld van eindige hulpbronnen.

Douwe Jan en Robert-Willem faciliteren samen de waarde-oefening, een interactieve co-creatieve oefening waar inhoud en proces-design samen komen. Via een open forum worden vragen van deelnemers behandeld en korte discussies aangegaan over Circulaire Economie.

Robert-Willem Dol

Robert-Willem Dol spreekt op UDesign cafe 4 Robert-Willem Dol, oprichter van Urban-Goods, heeft zijn focus en ambitie op co-ontwikkeling en co-creatie van organisaties met behoeften op het gebied van (online) innovatie, design vraagstukken en vernieuwing van businessmodellen. Urban-Goods heeft een gamified workshop ontwikkeld als eerste bouwsteen voor organisaties die kansen zien in Circulaire Economie en ondersteunt organisaties in transities van lineaire naar circulaire verdien-/waardemodellen (www.urban-goods.net).

Douwe Jan Joustra

Douwe Jan Joustra spreekt op UDesign cafe 4Douwe Jan Joustra houdt zich bezig met processen in duurzame ontwikkeling op het gebied van stedelijke ontwikkeling, bouw en huisvesting. Hij adviseert overheden en bedrijven in beleid en strategieontwikkeling, met een focus op het stimuleren van innovatie en het verbeteren van de kwaliteit. Als voormalig programmamanager van Agentschap NL was hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het Innovatieprogramma Climate Neutral Cities. Hij is één van de pioniers van Cradle to Cradle ontwikkelingsprocessen in Nederland.
Bij IMSA werkt hij samen in een team van specialisten op circulaire economie in het bedrijfsleven, beleid en ruimtelijke ontwikkeling. Op basis van kennis van economie, ecologie, business development en strategische consultancy, bieden zij organisaties inspiratie, implementatie en innovatie. Douwe Jan heeft een uitgebreide ervaring op het werken in dit gebied en vindt zijn basis in ecomimicry (ecologie als inspiratie voor nieuwe economie), patroon van taal, duurzame ontwikkeling en Cradle to Cradle. Als expert in circulaire economie geeft hij presentaties in Nederland en in het buitenland (Rusland, Brazilië, Engeland/Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en China).

Details
Locatie: Kapitaal, Plompetorengracht 4, Utrecht
Datum: donderdag 27 november 2014
Tijd: vanaf 17.30 uur
Kosten: € 10,-
Vrienden van UDesign: gratis entree en 2 consumptiebonnen.

Vriend worden?
Nog geen ‘vriend van UDesign’? Voor € 25,- ben je 5x welkom bij de UDesignCafé’s en ontvang je 2x een consumptiebon per café. Meld je aan als vriend door een mail te sturen naar info@u-design.nl.

Meld je voor het vierde UDesignCafé aan via Meetup

De vernieuwende zomer van UDesign

In het kader van het project ‘Advies op maat’ heeft het Prins Bernard Cultuurfonds Utrecht een prijs toegekend aan UDesign, omdat de stichting een nobel streven heeft en van betekenis is voor de regio Utrecht.

UDesign heeft deze zomer niet stilgezeten. Naast het winnen van deze mooie prijs, heeft er vernieuwing plaatsgevonden binnen het bestuur. We hebben onder meer afscheid genomen van Inge Keizer. Met haar geweldige inzet en onmisbare bijdrage op het gebied van marketing en communicatie, heeft zij veel betekend voor UDesign. Wij zijn Inge hier zeer dankbaar voor.

Graag stellen wij de nieuwe bestuursleden aan u voor:

Thamar Ottens
Verantwoordelijk voor de Interne Zaken van UDesign. Mede door haar werkervaring als managementondersteuner in de zakelijke en commerciële dienstverlening en haar enthousiasme voor duurzaam design en innovatieve ideeën, vormt Thamar een waardevolle aanvulling op het team. Zij brengt helderheid en positiviteit binnen de stichting en is aanspreekpunt voor de vrijwilligers.

Kim de Vos en Fleur van den Berg
Deze dames zijn een creatief stel met een flinke ondernemerslust. Beiden afgestudeerd eventmanager aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Een combinatie van zakelijk inzicht en creatief vermogen. Zij nemen samen de marketing en communicatie van UDesign op zich.

Wij verwelkomen deze frisse aanwinst binnen het bestuur van UDesign!

 

 

Kunstenaar KT Andresky (USA) over Detroit en stadsguerilla landbouw

Op de onlangs gehouden Dag van de Architectuur sprak KT Andresky in het inspirerende NUtrecht gebouw van architekt Sybold van Ravensteyn over haar opvallende acties in Detroit.

Door de langdurige neergang van de belangrijke autoindustrie zijn er vele wijken in verval. Ook de sociale cohesie leidt hier sindsdien hevig onder. Maar de stadsbewoners hoeven zich geen slachtoffer te voelen van een economisch systeem, waar ze geen enkele invloed op lijken te kunnen uitoefenen.

Kunstenaar KT Andresky sprak op de Dag van Architectuur

Kunstenaar KT Andresky sprak op de Dag van de Architectuur

Andresky stimuleert door haar gepassioneerde acties, waarbij ongebruikte stukken grond van anderen worden ingezet als tuinbouwgronden, weer direct sociale betrokkenheid van de bewoners. En bij een van de meest fundamentele zaken in ons leven: voedsel. Dit geeft de wijken niet alleen een heel ander aanzien, maar leert ook de kinderen inzien dat je geen ‘McDonalds kid’ hoeft te worden!
De bijna 80 aanwezigen, die ook naar de Britse auteur Carolyn Steel (auteur “Hongerige Stad’) luisterden, applaudisseerden overtuigend.

NUtrecht gebouw te Utrecht

NUtrecht gebouw (foto: Doehetnietzelf.org en CCAA)

Van Vliet Groep: “Het beste recyclen is hergebruiken”

Donderdag 13 juni jl. was UDesign te gast bij de Van Vliet Groep in Nieuwegein voor een UDesignMeet over recycling in relatie tot productdesign.

UDesign Meet bezoekers met hardhats bij Van Vliet Recycling (fotografie: Ben Drost)

UDesign Meet bezoekers met hardhats bij Van Vliet Recycling (fotografie: Ben Drost)

De Van Vliet Groep is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van afval en zamelt in Nieuwegein alle soorten afval in. Na een vriendelijke ontvangst van gastheren Diederick Muntz en Tom Buehre start de middag met een presentatie van Jan Robert van Veen van Environmental Consultancy Group. Jan Robert vertelt welke grondstoffen we zoal nodig hebben en voor hoe lang de voorraad hiervan op aarde nog toereikend is. En dat blijkt akelig kort als je naar het huidige consumptieniveau kijkt. Wist je dat wij als Nederlander 60 ha van de aarde per persoon nodig hebben om de grondstoffen te bieden die we verbruiken? Dat past dus helemaal niet in Nederland. Dat moet dus worden geïmporteerd. Overconsumptie dus, of lokale overbevolking?

Jan Robert van Veen van Environmental Consultancy Group op Udesign Meet

Jan Robert van Veen van Environmental Consultancy Group

Jan Robert moet lachen om het CO2 probleem dat tegenwoordig zo ‘hot’ is: als de Chinezen net zo veel vlees gaan eten als wij dan hebben we eerder een groter Methaangas-probleem! Consumptie, of het teveel hiervan, is volgens hem een veel groter pijnpunt dan het broeikaseffect en hij raadt ons dan ook aan lekker van het zonnetje te genieten. Zolang het nog kan.

Berg geverfd hout bij Van Vliet

Berg geverfd houtafval bij Van Vliet

De boodschap is duidelijk. Op deze wijze kan het niet lang goed gaan. Ik zeg op deze wijze.. want in 1880 was er iemand die nogal boos werd. Hij was voor de zoveelste keer van de sokken gereden door een paardenwagen en stapte daardoor ook nog eens in ’n dikke hoop mest. Hij schreef een brief naar het stadsbestuur dat als het paardenverkeer zich op deze wijze zou blijven ontwikkelen, zij binnen afzienbare tijd allen tot de ellebogen in de paardenstront zouden staan…!

We lachen nu om dit ‘probleem’ van toen, want het is ingehaald door de techniek. En juist die techniek zorgt nu voor weer heel andere problemen. Maar wie of wat haalt dit probleem in? Kijk, willen we de schaarsheid van grondstoffen als probleem oplossen met techniek, dan heeft deze techniek wel degelijk … grondstoffen nodig! Een mentale omslag is een beter begin maar als je het ondergetekende vraagt volstrekt onhaalbaar: wij als eerste wereld consumeren te veel en voordat de derde wereld überhaupt in de buurt komt van ons consumptieniveau moeten we gaan roepen dat het niet de bedoeling is dat iedereen zo veel verbruikt. Want dat past niet. Jaja…

Beter is het advies om bedachtzaam om te gaan met de huidige voorraad grondstoffen. Jan Robert ziet de creatieve sector in Utrecht als een aangewezen partij om in overleg met opdrachtgevers dit probleem zo snel mogelijk en op onorthodoxe wijze (regionaal) te tackelen.
Zonde om aardolie te verbranden in onze auto’s terwijl we er eerst nog een EK-toeter van kunnen maken! Als Nederland vanavond verliest kunnen we het kunststof dan alsnog verbranden. Of nou ja, het liefst de toeter in de la voor het WK over twee jaar, want het beste recyclen is hergebruiken. En dat brengt me op de rondleiding over het terrein. Want hoe maakt Van Vliet bedrijfsafval geschikt voor hergebruik?

Lawaaïge machines die hout malen en sorteren

Lawaaïge machines die hout malen en sorteren

We splitsen de groep en krijgen een gele pet op, een veiligheidsbril en … een fel oranje hes. Als we het terrein op lopen zien we een grote graafmachine aan het werk om een enorme berg met houtafval voor te breken: er gaat elk jaar ca. 180.000 ton hout aan snippers. Is dat veel? Oh, per jaar ongeveer 7 keer de Galgenwaard, tot de rand gevuld! Het gebroken houtafval wordt de hal ingetrokken op lopende banden en daar verdwijnt het in verschillende ‘maal’-machines die het kleiner en kleiner maken. Lawaaiige machines zijn het, de uitleg van Tom gaat verloren in het gestamp. Maar ze blijken toch gevoel te hebben, die machines, want hout waar nog wat metaal aan zit wordt door enorme magneten verwijderd. In een enorme bak ligt een houtvlokje ter grootte van een postzegel met een minuscuul klein metalen nietje. Deze bak gaat naar Corus en daar wordt het hout gescheiden en het metaal herwonnen. Zo’n 90% van de 180.000 ton gaat als grondstof naar de spaanplaatindustrie. Wat bij Van Vliet overblijft zijn schone houtsnippers die opgeslagen worden in enorme silo’s of direct worden overgeladen in rijnaken die liggen te wachten in het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor mooi, nieuw spaanplaat. De rest gaat als brandstof naar biomassacentrales.

In betonnen hallen wordt chemisch afval met grote zorg verzameld voor transport naar de verwerkers toe. Ook ziekenhuisafval wordt hier verzameld; die kisten blijven stevig op slot.. Ook blijkt dat Van Vliet het recycling afval van Wecycle verzamelt, je kent ze misschien wel van de bakken her en der in de gemeente. Wecycle zamelt elektrische apparaten en energiezuinige verlichting in in opdracht van producenten.

De grote afvalhal

De grote afvalhal

Overigens, de dames lieten het massaal afweten op deze Meet. Die waren waarschijnlijk allemaal al druk met de voorbeschouwingen rond het EK? Maar later snap ik het wel… In de Recyclinghal ruikt het niet fris en is het echt ‘van dik hout zaagt men planken’. Shovels schuiven de bergen vuilniszakken bij elkaar en als die verdwenen is duiken de kraaien en duiven weer op hun prooi. Nog een geluk dat we er ’s nachts niet zijn want we horen dat dit dan het domein van weer andere dieren is … Maar toch is het indrukwekkend: per uur gaat circa 70 ton grof bedrijfs-, bouw- en sloopafval over de sorteerlijn. Deze sorteerlijn zorgt ervoor dat het afval als monostromen uit het gemengde afval komt (hout, metalen, zeefzand, papier, puin, kunststof). Dankzij de optische scheiders, die sinds kort zijn geïnstalleerd, kan Van Vliet de scheiding verhogen van ca. 85% naar 88-90%. Hun insteek is om de restfractie zo laag mogelijk te houden (lees: zo min mogelijk naar de verbranding!). En zo wordt een zielig hoopje restafval waar echt niets meer uit te winnen lijkt alsnog voor meer dan 85% verwerkt.

Het laatste restje moet dan toch echt verbrand worden. Het bedrijfsafval wordt opgebulkt en getransporteerd naar zusterbedrijf Icova in Amsterdam. Via wederom sorteersystemen van de Icopower wordt dit afval uiteindelijk geperst tot energiekorrels (energiepalletten). Door het persen hebben deze korrels een hoogcalorische waarde gekregen. Ze worden per schip naar Scandinavië vervoerd waar ze worden gebruikt als brandstof t.b.v. de energiecentrales. Het levert dus uiteindelijk ook energie op. Maar wat is nu beter?

Er zijn veel leuke discussies ontstaan op de Meet die we graag hieronder met jullie voortzetten. Dus log in (of maak een account aan) en plaats je reactie. We zien er naar uit en zien jullie graag bij een volgende Meet!

Orlando Sardaro – UDesign

‘AutoStop voor Rollators’ wint Support Ideeprijs 2012

De winnaar van Support Ideeprijs is bekend. Nadat een vakjury vijf inzendingen nomineerde, kon het publiek via internet stemmen. De uitslag van deze stemming werd op 9 mei door cabaretière Funda Müjde bekend gemaakt tijdens de Support Beurs.

Support Ideeprijs 2012 Doubleyou

De winnaar van de Ideeprijs is Autostop voor rollators, ingezonden door Pieter van Vliet en Marije Dijkstra. De winnaar ontvangt professionele begeleiding ter realisatie van het idee.
De voucher ter waarde van € 5.000 wordt besteed aan productontwikkeling door het ontwerpbureau Doubleyou Product Development.
Het ontwerpbureau prijst de winnaars om de relevantie van hun idee. “Een productidee dat van grote betekenis kan zijn voor een veiliger en comfortabeler gebruik van rollators”, aldus Doubleyou.
De vakjury beoordeelde alle inzendingen aan de hand van de volgende criteria:

  • verbetert de kwaliteit van leven of de kwaliteit van zorg
  • veilig in gebruik
  • gebruiksvriendelijk
  • innovatief: is niet in deze vorm of toepassing op de markt
  • uitstraling: mooi en niet stigmatiserend
  • geschikt voor een grote groep gebruikers
  • marktpotentie
  • voldoet aan wettelijke veiligheids- en milieuvoorschriften

De Support Ideeprijs 2012 is onder andere een initiatief van Vilans en wordt mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds.
Meer informatie over de Ideeprijs 2012 op de website Support Innovatieprijs.

Beluister het radiofragment van Q-music over de Ideeprijs.

HQ: designers tonen hun inspirerende werk in Academiegalerie

Vanaf 8 juni 2012 is op de tentoonstelling ‘HQ, een onderzoek naar internationaal grafisch ontwerp’ werk te zien van 34 internationale ontwerpers in de Academiegalerie, Minrebroederstraat 16 te Utrecht. In de tentoonstelling is, naast het werk van ontwerpers afkomstig uit zestien verschillende landen, werk van de tweedejaars studenten Graphic Design te zien. Een tentoonstelling die verrast. De begeleidende publicatie hiervan is eveneens door de studenten zelf vormgegeven.
Opening vrijdag 8 juni om 17.00 uur.
Tentoonstelling geopend van woensdag t/m zondag van 13.00 – 18.00 uur.

Academiegalerie publiekMeer info: www.academiegalerie.nl

‘Trash Advertising’ van Today Design wint Blue Ribbon-We Beat The Mountain Give Away Contest

Blue Ribbon – We Beat The Mountain Give Away Contest 2012; hieronder het juryrapport door Paul Wilke, voorzitter.

Winnaar: ‘Trash Advertising’ door Today Design
Winnaar Blue Ribbon- We Beat The Mountain Give Away Contest: Trash Advertising van Today DesignHet bijzondere vuilniszakontwerp voorziet niet alleen in een totaal conceptuele oplossing waarbij een doorsneeproduct zeer opvallend anders wordt gebruikt als een tweeledige boodschapdrager. Een kleurige zak (met tekst waarin ook het woord ‘zak’ voorkomt). Maar tevens draagt het ook zeer veel bij aan bewustzijn creëren, omdat dit product bij uitstek thuis hoort in het publieke domein. Het ontwerp is 100% gerealiseerd uit afval en kan zowel in de beginfase als eindfase voorzien zijn van een Blue Ribbon sluiting. Het buiten zetten van de vuilniszak is een handeling die doorgaans hoort bij de belevingswereld van de man en kan binnen het budget worden gerealiseerd.

2e plaats; bierflesopener van Rens Baeten
Mannen drinken graag bier en het ontwerp speelt hier op in. Iedere fles is voorzien van een Blue Ribbon symboolvorm die in functioneel opzicht een flessenopener is. Deze handeling kan ook de opening zijn van een gesprek onder mannen bij een gezellig ‘onder ons’-biertje over de gevaren/ervaringen van prostaatkanker. Het is onbekend of dit binnen het budget kan worden gerealiseerd.

Overige:
Mannenetui van Peet de Vries
Een zeer persoonlijk item dat een man keer op keer kan herinneren dat onderhoud van zijn lichaam ook de zorg betreft voor zijn totale gezondheid.

Fiets handenbeschermer van Femke Stroomer
Mannen vergeten in hun haast en drang soms wat belangrijk is, zoals het beschermen van hun handen tegen de kou op de fiets. Zeker geldt dit ook voor prostaatkanker; wees bewust, bescherm jezelf tijdig.